Skip to main content

Adventní Vídeň - jednodenní

jednodenní zájezd

Doprava:

Máte rádi předvánoční období a rádi by jste prožili atmosféru adventních trhů v romantické Vídni? Pak je tato nabídka určena právě pro Vás...

Program:

Odjezd z předem dohodnutých nástupních míst mezi 4.30 – 5.00 ráno. Po cestě do Vídně jedna 30 min. přestávka. Příjezd do Vídně kolem 10.00 – 10.30 hod. Následuje prohlídka Vídně vedená průvodcem – Okružní třída, přírodovědecké a uměleckohistorické muzeum, památník Marie Terezie, parlament, radnice, Hofburg – císařský palác, kolem vykopávek z doby římské na Uhelný trh a Příkopy ke chrámu sv. Štěpána, přes Korutanskou třídu ke Kapucínské hrobce, Albertině a Hradní zahradou na Náměstí hrdinů (cca 2 – 2,5 hodiny).

Program lze dohodnout před odjezdem dle požadavků objednavatele. Autobus zaveze skupinu do centra Vídněa odtud dle pokynůprůvodce na vzdálenější místa používá k přesunu skupina MHD. Pokud nezůstane autobus po příjezdu do Vídně stát na jednom místě 9 hodin (povinná bezpečnostní přestávka), musí autobus řídit 2 řidiči a v tomto případě se cena musí navýšit o 20,- Kč/osoba.

Návštěvy jednotlivých památek dle výběru (není povinné) :

  • 1/ Návštěva Hofburgu – prohlídka s audioprůvodcem v češtině–vstupné 9,90€, ZTP 8.90€,– cca 1 hodina.
  • 2/ Návštěva Kapucínské hrobky – je zde pohřbeno 148 příslušníku habsburské dynastie. Výklad podává český průvodce. Dospělý 5,00€, dítě do 14 let 2,00€, skupina 4,00€ - cca 30 minut.
  • 3/ Návštěva katedrály sv. Štěpána– vstup volný, některé části (zvonice, katakomby) jsou placené.
  • 4/ Návštěva Albertinu – výstavy Picassa a kreseb Michelangela, je zde také známá Batlinerova sbírka impresionistů– stálá expozice – vstupné 9,5 €, senioři 8 €.
  • Odpoledne návštěva vánočního trhu před vídeňskou radnicí

Uvedené ceny za vstupy jsou orientační!!

Program zájezdu lze po dohodě s CK upravit.

Odjezd z Vídně kolem 19.00 – 19.30 hod. Předpokládaný návrat do místavýjezdu v ČR je asi kolem 24 hodiny.

Termín/y a ceny

/ na dotaz v CK

Cena zahrnuje

  •  zahrnuje dopravu autobusem nebo mikrobusem z místa bydliště
  •  průvodce CK
  •  pojištění CK proti úpadku
  •  DPH

Cena nezahrnuje

  • Zdravotní připojištění 

Poloha