Skip to main content

Vizovice - Zlín - Baťův kanál

jednodenní zájezd

Doprava:

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. V dnešní době je téměř celá vodní cesta v délce 52 km opravena, zprovozněno 13 plavebních komor a umožněna jak pravidelná, tak i turistická vodní doprava mezi Otrokovicemi a Petrovem, případně Skalicí (Slovensko). Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě slovenského přístavu Skalica se stal Baťův kanál mezinárodní vodní cestou.

Program zájezdu

06.45h. Odjezd autobusu z předem dohodnutého nástupního místa
08.00h. Začátek exkurze v palírně ve Vizovicích u R.Jelínka
10.00h. Odjezd do Zlína
10.30 - 12.30h. V případě zájmu- prohlídka Obuvnického muzea, mrakodrap, Baťův institut 14-15
13.00 - 14.00h. Osobní volno
16.00h. Odjezd ze Zlína do Spytihněvi
16.30h. Plavba lodí po Baťově kanále ze Spytihněvi do Otrokovic (cca 1,5h)
18.00h. Odjezd zpět do nástupního místa
20.00h. Předpokládaný návrat

Možnosti

Obuvnické muzeum, mrakodrap, Baťův institut 14-15:

  • vstupné dítě od 6 do 15 let, studenti: 59,- Kč/osoba
  • vstupné školní skupiny: 25,- Kč/osoba

* Uvedené ceny jsou pouze orientační k 03.10.2014

Fotogalerie

Vizovice

Vizovice

Vizovice

Vizovice

Vizovice -zámek

Vizovice -zámek

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál

Termín/y a ceny

Termín dle dohody s CK,  1200 Kč/os.

Cena při 43 platících osobách (+2 osoby zdarma) zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem nebo mikrobusem, průvodce CK, exkurzi ve Vizovicích, plavbu po Baťově kanále (ze Spytihněvi do Otrokovic),pojištění CK proti úpad-ku. Možnosti: Obuvnické muzeum, Baťův institut 14-15, mrakodrap. 

Poloha